Çanakkale Merkez'de icradan satılık 2 arsa! 4.5 milyon TL'ye!


 Çanakkale Merkez'de icradan satılık 2 arsa! 4.5 milyon TL'ye!

Çanakkale Satış Memurluğu, Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi'ndeki 2 arsayı satış bedeli 4 milyon 580 bin TL olarak satışa çıkardı... 

Çanakkale Satış Memurluğu, Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi'ndeki 2 arsayı 4 milyon 580 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 9 Ekim 2017 günü gerçekleşecek. T.C. ÇANAKKALE SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi Gölcük Mevkiinde kain tapuda 1384 Ada, 3 Parsel Nosunda kayıtlı, 6397,03 metrekare yüzölçümünde, mevkii itibariyle şehrin toplu konut bölgesi olan Esenler semtinde ve yeni imara açılan bölgede yer almakta olup yakın çevresinde apartmanlar ile konut siteleri, askeri eğitim alanı, yakın sayılabilecek mesafede Demircioğlu Hastanesi bulunan, alt yapı hizmetleri tamamlanmamış mevkide yer alan üzerinde yapı bulunmayan boş arsa vasfında taşınmaz.


İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.20 yapılanma koşulunda blok nizam 10 kat konut alanı içerisinde kalmaktadır.


Kıymeti : 4.500.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler : Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.


1. Satış Günü : 09/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası


2. Satış Günü : 03/11/2017 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri : Çanakkale Sulh Hukuk Mah.Yazı İşl.Müd.odası


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Aynı mahalle ve mevkide kain tapuda6 Ada, 47 Parsel Nosunda kayıtlı, 269,08 m2 yüzölçümünde, tapuda tarla olarak geçmekte isede, taşınmazın büyüklüğü ve geometrik yapısı itibariyle tarla olarak kullanılmaya elverişli olmayan, askeri alan içinde kaldığından değerini olumsuz yönde etkileyen, şehrin konut bölgesi olan Esenler semtinde ve yeni imara açılan bölgeye çok yakın konumda, ulaşımı zor, alt yapı hizmetleri halen tamamlanmamış, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan taşınmaz.


İmar Durumu : Askeri alan içerisinde kalmaktadır.Kıymeti : 80.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler : 1 nolu taşınmaz ile aynı


1. Satış Günü : 09/10/2017 günü 14:20 - 14:30 arası


2. Satış Günü : 03/11/2017 günü 14:20 - 14:30 arası


Satış Yeri : Çanakkale Sulh Hukuk Mah.Yazı İşl.Müd.odası
Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/07/2017çanakkale satılık arsa fiyatları , Çanakkale icradan arsa ihalesi ,

Hemen Teslim 4 proje