Bolu Belediyesi'nden satılık 2 dükkan! 8.9 milyon TL'ye!


 Bolu Belediyesi'nden satılık 2 dükkan! 8.9 milyon TL'ye!

Bolu Belediyesi, Yeni Belediye Binası içerisindeki 2 nolu ve 5 nolu dükkan ihale ile 12 Aralık'ta satılıyor..Bolu Belediye Başkanlığı tarafından Büyükcami Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yeni Belediye Binası içerisindeki 2 nolu ve 5 nolu dükkan ihale usulü ile 12 Aralık'ta satışa sunuluyor. Taşınmazların toplam muhammen bedeli 8 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgiler muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Bolu Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.


  Bolu Belediyesi


Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.


Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:


a) Dış Zarfın İçinde;

1. İç zarf (İçinde fiyat teklifi olacaktır)

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır)

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu

4. Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti

5. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi

6. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noter Onaylı) Vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

7. Tüzel kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu odalarından ve benzeri makamlardan ihale yılına ait kayıtlı belge ile Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)

8. Şartname alındı makbuzu

9. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

b) Dış Zarfın Sunulması;

1. Dış zarfın üzerinde isteklinin adı soyadı, veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istediği ile sıra numarası ve dükkan numarası olacaktır. (Zarf kapalı ve imzalı olacak)

2. Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.

İlan olunur.Bolu Belediyesi satılık dükkan , Bolu Belediyesi satılık dükkan fiyatları , ,

Hemen Teslim 4 proje