22 / 03 / 2023

Bodrum'da icradan satılık arsa! 26 milyon TL'ye!

Bodrum'da icradan satılık arsa! 26 milyon TL'ye!

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi'nde yer alan mandalin bahçesi vasıflı gayrimenkul 26 milyon 54 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi'nde yer alan mandalin bahçesi vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 26 milyon 54 bin TL bedel isteniyor. 


Tapu Kaydı : MUĞLA İli, BODRUM İlçesi, AKYARLAR Mah. TUZLA ASPAT Mev. 407 ADA, 2 PARSEL sayılı MANDALİN BAHÇESİ niteliğindeki taşınmaz.


Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Bodrum-Akyarlar karayoluna cepheli, Kalekent Sitesi giriş kapısının 300 metre batısında, Strobilos-Çıfıt Kalesi olarak bilinen dağın kuzeybatısında yer alan düzlük arazi olduğu görülmüştür. Parselin yola cepheli bölümleri beton direk, tel örgü çit ve üzeri dikenli teller ile çevrildiği, parselin batı bölümünde girişinin olduğu, parsel içerisinde iki adet su basman temeli olan etrafı tuğla duvar+sıvalı üzeri oldukça yıpranmış betonarme döşeme bulunan içerisinde beyan edildiğine göre yaklaşık 50 metreden su çıkarmaya yarayan su pompasının bulunduğu, beyana göre bir adedinin faal olduğu,parsel içerisinde 100 adet karaselvi, 30 adet okaliptus ve 1 adet turunç ağacının bulunduğu, tapuda taşınmaz vasfının her ne kadar mandalina bahçesi ise de halihazırda taşınmaz üzerinde mandalina ağacının bulunmadığı, parselin L geometrik şekle sahip olduğu, yakınlarda konut amaçlı site ve turizm tisislerinin bulunduğu, deniz manzarasının bulunmadığı görülmüştür.


Kıymeti : 26.054.795,00 TL

1. Satış Günü : 05/07/2018 günü 13:45 - 13:50 arası

2. Satış Günü : 02/08/2018 günü 13:45 - 13:50 arası

Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah.Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda


Satış şartları : 

1-)İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-)Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-)Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-)Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-)Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.23/05/2018