Bandırma'da icradan satılık fabrika! 30.2 milyon TL'ye!


 Bandırma'da icradan satılık fabrika! 30.2 milyon TL'ye!

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi,Ömerköy mahallesi, 1572 parsel nolu, Şeker Piliç ve yem Sanayii Ticaret A.Ş ye ait arsa vasfındaki taşınmaz 30 milyon 231 bin TL bedel ile 27 Eylül'de satışa çıkarılıyor..Balıkesir İli, Bandırma İlçesi,Ömerköy mahallesi, 1572 parsel nolu, Şeker Piliç ve yem Sanayii Ticaret A.Ş ye ait arsa vasfındaki taşınmaz 30 milyon 231 bin TL bedel ile satışa çıkarıldı. Taşınmazın Özellikleri : Balıkesir İli, Bandırma İlçesi,Ömerköy mahallesi, 1572 parsel nolu, Şeker Piliç ve yem Sanayii Ticaret A.Ş ye ait,53.018,67 m2 alanında arsa vasfında taşınmazdır. Tam Hisseli.Adresi : 1572 parsel üzerinde bulunan kesimhane binaları, Bandırma – Bursa karayolu üzerindeki Şeker Piliç Yem Fabrikası tesisinin arkasında bulunmaktadır.İmar Durumu : Bandırma Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.02.2015 tarihli yazılarına göre, 1572 parsel nolu taşınmaz, E:0.50, Hmax:9.50 “sanayi alanı” içinde kalmaktadır.Taşınmaz üzerindeki yapıların özellikleri ve ölçüleri:


Kesimhane: Prefabrik olarak yapılıdır. Bir kısmı iki katlıdır. IV / A sınıfı yapı gurubunda bir yapıdır.


(63,00 x 146,00) + (63,00 x 8,30) + (19,60 x 65,00 x 2) = 12.269,00 m2 alanındadır.Döner binası: Prefabrik olarak yapılı tek katlı,IV / A yapı gurubunda bir yapıdır.(14,00 x 48,00 ) + (6,00 x 8,60) = 724,00 m2 alanındadır.


Su deposu: Tek katlı B. A. Olan yapı 72,00 m2 alanındadır.
KIYMETİ :


Arsa+Kesimhane Binası+Döner Binası+Çevre Tanzimi,Tel Çit,Saha Betonu+Su Deposu+Demirbaş ve Makine Teçhizat+Finansal Kiralama Konusu Demirbaş, makine ve diğer mallar olmak üzere 


Toplam 30.231.174,60 TLTOPLAM KIYMETİ : 30.231.174,60 TL üzerinden satışa çıkarılacaktır.


1. Satış Günü : 27/10/2017 günü 15:10 - 15:20 arası


2. Satış Günü : 27/11/2017 günü 15:10 - 15:20 arasıSatış Yeri : Altıyüzevler Mah. Avukatlar İşhanı İcra Müdürlükleri Ortak Mezat Salonu Bandırma/Balıkesir
Satış şartları:


1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 ‘sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-İşbu ilanın gazetede ve elektronik ortamda yapılmış bulunan ilanı İİK'nın 127. Maddesi gereğince tebligat yapılamayan/yapılmayan kişilere tebliğ yerine geçer.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/09/2017(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Bandırma satılık fabrika icralık , balıkesir icradan satılık fabrika ihalesi , bandırma icradan satılık arsa ,

Hemen Teslim 4 proje