Bandırma'da icradan satılık 4 arsa! 5.8 milyon TL'ye!


 Bandırma'da icradan satılık 4 arsa! 5.8 milyon TL'ye!

Balıkesir Bandırma'da yer alan üzerinde tavukhane ve depo bulunan 4 adet arsa toplamda 5 milyon 862 bin 120 TL bedel ile 22 Aralık 2017 tarihinde icradan satışa çıkarıldı.Balıkesir Bandırma'da yer alan üzerinde tavukhane ve depo bulunan 4 adet arsa  22 Aralık 2017 tarihinde ilk ihalesine çıkıyor. Arsaların toplam  5 milyon 862 bin 120 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.  


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Balıkesir İli,Bandırma İlçesi, Akçapınar Mahallesi, 1916 parsel,Köyaltı Mevkii, 5 adet tavukhane ve bir adet deposu olan tarla vasfında taşınmaz

 

HALİ HAZIR DURUMU : TaşınmazBursa Karayoluna yaklaşık olarak 800 metre mesafede bulunmaktadır. Arazi 20.250 m² olup Taşınmaz üzerinde damızlık tesisleri olarak kullanınal 5 adet kümes,iki adet depo bir adet büro soyunma odaları ve yemekhane mevcuttur. 6.180,00 metrekare tavukhane, 550 metrekare depo olmak üzere taşınmaz toplam 6.730,00 metrekare alanında inşaat bulunmaktadır. .Tavukhaneler ve deponun üzeri çelik makas,çatı örtüsü eternit ile kaplı duvarlar sıvalı zeminleri şap kaplıdır.II/B sınıfı olan taşınmazda %40 civarında yıpranma mevcuttur.


KIYMETİ : 2.150.910,00.-TL

1. Satış Günü : 22/12/2017 günü 13:30 - 13:40 arası

2. Satış Günü : 22/01/2018 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri :Adalet Sarayı Yanı Avukatlar İş Merk. 600 Evler Mah. 1217 Sok. No:1 Bandırma İcra Daireleri ortak mezat salonu BANDIRMA / BALIKESİR

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli,Bandırma İlçesi,Hıdır Mahallesi,167 parsel,Gevenlik Mevkii, tarla vasfında taşınmaz

 

HALİ HAZIR DURUMU: TaşınmazÇanakkale asfaltına yaklaşık 1 km mesafede bulunmaktadır.Taşınmaz içersinde 4 adet tavukhane,bir adet bakıcı evi ve su deposu bulunmakradır.Tavukhanelerin etrafı tel çit ile çevrilidir.1920,00 metrekare 4adet tavukhane, 63,00 metrekare bakıcı evi olmak üzere toplam 3.903,00 metrekare alanında inşaat bulunmaktadır. Tavukhaneler ve bakıcı evinin üzeri çelik makas,çatı örtüsü eternit ile kaplı,duvarlar sıvalı zeminleri şap kaplıdır.II/B sınıfı olan taşınmalazlarda %40 civarında yıpranma mevcuttur.Arazi 8000 m² dir

 

KIYMETİ : 1.463.166,00.-TL

1. Satış Günü : 22/12/2017 günü 13:50 - 14:00 arası

2. Satış Günü : 22/01/2018 günü 13:50 - 14:00 arası

Satış Yeri :Adalet Sarayı Yanı Avukatlar İş Merk. 600 Evler Mah. 1217 Sok. No:1 Bandırma İcra Daireleri ortak mezat salonu BANDIRMA / BALIKESİR

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli,Bandırma İlçesi,Edincik Mahallesi,1238 parsel, Üyecek Mevkii, tarla vasfında taşınma

 

HALİ HAZIR DURUMU: Taşınmaz Bandırma-Çanakkale asfaltına cepheli olduğu üzerinde 4 adet tavukhane,4 adet bakıcı evi ve civcivhane ile 1238 parselin arkasındaki 1439 parseldeki yapının yaklaşık 535.00 metrekarelik kısmı 1238 parsele tecavüzlü olduğu,Taşınmazlara yaklaşık %40 yıpranma mevcuttur. 4 tavukhane, 4 bakıcı evi ve bir civcivhane inşaatı 3653,00metrekare, 1439 parseldeki yapının 1238 parsele tecavüzlü yapı alanı 535,00 metrekare, toplam yapı alanı 4.188,00 metrekaredir

 

KIYMETİ : 1.742.568,00.-TL

1. Satış Günü : 22/12/2017 günü 14:10 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 22/01/2018 günü 14:10 - 14:20 arası

Satış Yeri : Adalet Sarayı Yanı Avukatlar İş Merk. 600 Evler Mah. 1217 Sok. No:1 Bandırma İcra Daireleri ortak mezat salonu BANDIRMA / BALIKESİR

 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İli,Bandırma İlçesi, Edincik Mahallesi, 7972 parsel, KürkpınarMevkii, tarla vasfında taşınmaz

 

HALİ HAZIR DURUMU:Taşınmaz Bandırma-Çanakkale asfaltına yaklaşık 100 mt.mesafededir. Üzerinde 600 metrekare alanı olan soğuk hava ve depolama binası, 396.00 metrekare sundurma, 96.00 metrekare alanı olan idari, yemekhane ve personele ait bina bulunmaktadır. Yapı alanları toplamı 1092,00 metrekaredir. II/B sınıfı yapılardan olan taşınmazlarda yaklaşık % 30 yıpranma görülmüştür.

KIYMETİ : 505.468,00.-TL

1. Satış Günü : 22/12/2017 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 22/01/2018 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Adalet Sarayı Yanı Avukatlar İş Merk. 600 Evler Mah. 1217 Sok. No:1 Bandırma İcra Daireleri ortak mezat salonu BANDIRMA / BALIKESİR

 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları iş bu ilanın gazete ve elektornik ortamda yapılmış bulunan ilanı iik 127 md gereğince tebligat yapılamayan / yapılmayan kişilere tebliğ yerine geçtiği ilan olunur.19/10/2017Bandırma icralık arsalar , Bandırma satılık arsa fiyatları , Bandırma icra ihaleleri ,

Hemen Teslim 4 proje