Antalya 6. İcra Dairesi, Anteks Dokuma Fabrikası'nı satıyor!


Antalya 6. İcra Dairesi, Anteks Dokuma Fabrikası'nı satıyor!

Antalya Döşemealtı'nda bulunan Anteks Dokuma ve Terbiye Fabrikası ve arsası Antalya 6. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Toplam bedeli 80 milyon 862 bin 300 TL olarak belirtilen gayrimenkullerin ihalesi 10 Ocak 2017 tarihinde yapılacak.
T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ


2014/4380 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


TAPU KAYDI: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mah, 27637 ada, 1 parsel sayılı 78.572,00 m2. yüzölçümlü üç katlı betonarme fabrika binası ve arsası. Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18.maddesi uyarınca devir ve temlik edilemez. 10.02.2006 tarih -2727 yevmiyeBeyan Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılaraktapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.13.06.2013 tarih -5056 yevmiye Beyan Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılaraktapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.06.04.2016 tarih -3813yevmiye


İMAR DURUMU : Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 17.05.2016 tarih ve 947 sayılı yazısına göre;parselin yüzölçümü 78.572 m2, toplam inşaat alanı (KAKS) 55.000 m2 , İnşaat taban alanı (TAKS)parsel alanının 0,25 den azolamaz. 78.572*0,25 = 19.643,00 m2 inşaat Çekme mesafesiön cephede :30,00 mt yan cephelerde :15 mt arka cephede :25,00 mt , zorunlu yeşil alan ön 6 mt, yan :5,00 mt , arka 6,00 mtNotlar:Yükseklik serbest olup organize sanayi bölgesince prosese göre belirlenir. (TAKS) m2 si çekme sınırları içerisinde sağlanamaz ise eksik kalan alan asma kat çekme veya ikinci üçüncü katlar da ve toplam inşaat alanı içerisinde kullanılır. İdari üniteler alanı imalat ünitesinin toplam inşaat alanının % oranını geçemez. Hiç bir şekilde emsal alan m2 leri aşılamaz. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Bölge İmar planı lejantı yapılaşma koşullarına uyulması zorunludur. Parsel etrafındaki zorunlu yeşil alanlarda projelerinde gösterilmek şartıyla, saçak yüksekliği 3.00 mt yi geçmeyen güvenlik binası ve köşk tipi trafo yapılabilir. Bina tipi trafolar tesis içinde yapılır. Destek ünitelerinin yerlerini OSB Müdürlüğü belirler ve projelerde gösterilir. Galeri boşluğu , yangın merdiveni , asansör, kalorifer dairesi, ile sığınak , su deposu, hidrofor odası, arıtma tesisi alanı ve otopark alanlarının tamamı ilebodrum katta iskan edilen alanların P si emsal alana dahil edilmez. Çekme sınırları içerisinde 5 m ring yolu yapılması zorunludur. Yol alanına tank, silo, kule sundurma vs konulamaz .


KDV Oranı : Satış dosyasında mevcut Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı yazısında belirtildiği üzere; satışa konutaşınmaz ;KDV Kanununun 17.maddesinin 4 ncü fıkrasının (r) bendinde yer alan düzenleme uyarınca KDV den istisnadır, ancaktaşınmaz içerisinde mevcut müştemilat ve demirbaşlardan bütünleyici parça kabul edilemeyecek nitelikte olan müştemilat ve demirbaşlara isabet eden teslim bedeli genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabidir.


Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18.maddesi uyarınca devir ve temlik edilemez. 10.02.2006 tarih -2727 yevmiyeBeyan Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılaraktapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.13.06.2013 tarih -5056 yevmiye Beyan Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılaraktapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3.kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.06.04.2016 tarih -3813yevmiye


1. Satış Günü : 10/01/2017 günü 14:00 - 14:10 arası


2. Satış Günü : 07/02/2017 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri : ANTALYA ADLİYESİ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ (KORİDORDA)


TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:


Özellikleri :


Satışa konu taşınmaz; Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda (Atatürk Bulvarı) No:24 adresinde yer almaktadır.Taşınmaza özel araç ve Antalya-Burdur karayolu güzergahlı toplu taşıma araçları ile ulaşım rahatça sağlanmaktadır. Antalya Organize Sanayi Bölgesinin, ortasından geçen devlet karayolu vasıtasıyla Burdur-Afyon üzerinden Türkiye'nin her bölgesine ulaşmak mümkündür. Antalya'ya 26 km uzaklıkta bulunan bölge, Akdeniz Üniversitesine 26 km, Antalya Limanına-Serbest Bölgeye 35 km, Havaalanına 40 km. uzaklıktadır. Antalya Organize Sanayi Bölgesine en yakın demiryolu hattı 100 km uzaklıktaki Burdur'dabulunmaktadır. Bölgenin çevresindeki yerleşim birimlerine olan uzaklığı 1,5 km ile 3 km arasında değişmekte olup, Döşemealtı ilçe merkezi ile Kömürcüler, Çıplaklı, Bıyıklı, Yağca, Yığmalar vb. gibi köylerden personel istihdam olanakları çok yüksektir. Bölgenin; I. Kısım alanı 1.977.103 m² (198 Ha) 2. Kısım alanı: 1.859.899 m² (186 Ha), 1 nolu Tevsi alanı: 835,237 m² ( 84 Ha), 2 nolu Tevsi alanı: 1.935.918 m² (194 Ha) ,3. Tevsi alanı: 300.000 m² ( 30 Ha) Olmak üzere toplam olarak 692 hektarlık alandan oluşan Organize Sanayi Bölgesinde 4.778,908 m² alana sahip 320 adet çeşitli büyüklükte sanayi parseli bulunmaktadır. Antalya Organize Sanayi Bölgesinin 3.Tevsi Alanı hariç Satın alma ve Kamulaştırma işlemleri tamamlanmış durumdadır. Bölge alanlarına altyapı çalışmaları 1. kısım, 2. kısım ve 1 no.lu tevsi alanlarında tamamlanmıştır. 2 no.lu tevsi alanında ise devam etmektedir. 3. Tevsi alanında ise henüz başlamamıştır. Bölgede I. Kısım alanı % 99 oranında işletmeye geçmiştir. Halihazırda bölgenin I.Kısım ve 2. kısım alanında boş sanayi parseli bulunmamaktadır doluluk oranıÖnerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriAntalya 6. İcra Dairesi satılık , Anteks Dokuma Fabrikası satılık , 2016 Anteks Dokuma Fabrikası ,

Hemen Teslim 4 proje