18 / 07 / 2024

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Toplam kredi stoku 1,9 trilyon lira oldu!

Toplam kredi stoku 1,9 trilyon lirayı aştı. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 15,5 ile konut kredilerinde gerçekleşti.

Van konut kredisinde riski en fazla olan il oldu!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, kredi riski ve kredilerin sektörel dağılımı; bireysel kredilere ilişkin kredi riski, kişi adedi, büyüme hızı, il bazında dağılım ve limit miktarları; çeklere ilişkin detaylı bilgiler ve protestolu senet bilgileri yer aldığı aylık bülten yayınlamaya başladı.