06 / 12 / 2023

Tarım arazilerinin korunması yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği

Tarım arazilerinin korunması yönetmeliğinde değişiklik 2018!

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre toprak koruma kurulu,beşte üç çoğunlukla karar ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alacak...