17 / 06 / 2024

Kentsel dönüşümde çıkmayan kiracı

Yıkım tebligatına rağmen çıkmayan kiracılar için ne yapılır?

Kentsel dönüşüm uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre veriliyor.Peki Yıkım tebligatına rağmen çıkmayan kiracılar için ne yapılır? diyorsanız işte yanıtı...

Kentsel dönüşümde çıkmayan kiracıya ne yapılır?

Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen kat maliklerinin riskli konutunda kiracı olması halinde, kiracının kendisine verilen süre içerisinde evi boşaltması gerekiyor. Peki kentsel dönüşümde çıkmayan kiracıya ne yapılır? diyorsanız işte yanıtı...