15 / 07 / 2024

KDV Tebliğinde değişiklik 2017

İnşaat KDV iadesinde değişiklik 2017!

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanıyordu. Bugünkü yayımlanan Tebliğ ile KDV tevkifatında değişikliklere gidildi.

KDV Tebliğinde değişiklik 2017!

Bugünkü 30057 sayılı Resmi Gazete'de Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlandı...