01 / 02 / 2023

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı

İmar planı değişikliğinde değer artış payı nasıl uygulanacak?

Değer Artış Payı (DAP) İmar Kanunu’na eklenen ek 8. Maddede “taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılması planlanan imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değeri” oldu. Peki nasıl işliyor değer artış payı uygulaması?