Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı