03 / 02 / 2023

Değer artış payı imar planı değişikliği 2020

İmar planı değişikliğinde değer artış payı nasıl uygulanacak?

Değer Artış Payı (DAP) İmar Kanunu’na eklenen ek 8. Maddede “taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılması planlanan imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değeri” oldu. Peki nasıl işliyor değer artış payı uygulaması?