TAB Gıda, Ata GYO Gebze'deki gayrimenkulünü kiraladı!

TAB Gıda, Ata GYO Gebze'deki gayrimenkulünü kiraladı!

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kocaeli Gebze'de bulunan gayrimenkulünü TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verdiğini duyurdu. Söz konusu gayrimenkulün asgari kirası 10 bin dolar+KDV olarak belirlendi...Şirket yönetim Kurulunun 20/03/2014 tarih ve 8 sayılı kararında


1. 20.02.2014 tarihinde portföyümüze katılmış olan; Kocaeli İli, Gebze İlçesi Sultanorhan Mah. 7 Pafta, 90 Ada, 25 Parselde kayıtlı gayrimenkulün ("Gayrimenkul") Emirhan Caddesi Ata Kule No:109 Kat: 2-3-4 Dikilitaş-Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiralanmasına,


2. Gayrimenkul'ün kira bedelinin, cirosu üzerinden hesaplanmasına, ancak her halükarda aylık asgari kira bedelinin 10.000 ABD Doları+KDV olmasına (Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla, rayiç kira bedeli tespiti amacıyla inşaat bitiminde gayrimenkul değerleme şirketinden alınacak rapor doğrultusunda kira bedeli revize edilebilecektir) ve kira süresinin 10  (on) yıl olmasına,


3. İlk kira bedeli ödemesinin, Gayrimenkul'ün inşaatının tamamlanmasını müteakip taşınmazın Kiracıya tesliminden itibaren aşağıdaki seçeneklerden hangisi önce gerçekleşirse o tarihte başlamasına;


a) Ticari faaliyetin başladığı gün

b) Taşınmazın kiracıya tesliminden itibaren 90 gün sonra


4. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında akdedilecek kira sözleşmesinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.