Ensar Gıda'nın 4 gayrimenkulü satılıyor!


Ensar Gıda'nın 4 gayrimenkulü satılıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ensar Gıda Sanayi ve Ticaret Pazarlama'ya ait 4 adet gayrimenkulü satışa sunuyor.TMSF, Ensar Gıda Sanayi ve Ticaret Pazarlama'ya ait 4 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.  Düzce Merkez'de yer alan gayrimenkullerin toplam bedeli 7 milyon 261 bin 270 TL olarak açıklandı. 
ENSAR GIDA SANAYİİ VE TİCARET PAZARLAMA


LİMİTED ŞİRKETİ’NE AİT


TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


 


1-ENSAR GIDA SANAYİİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait, Beyciler Mahallesi, Akçakoca Yolu üzeri, No: 134 Düzce adresinde bulunan ve Tapuda Düzce İli, Merkez Beyciler Mah. Harmanbaşı Mevkii- 653 Ada, 1 Parselde kayıtlı 2.870.45 m² Arsanın ve üzerinde bulunan market, depo, düğün salonu ve asma kat vasıflı 4 (dört adet) bağımsız bölümün tamamı ile  Isıtma-Soğutma sistemi, Jeneratör, Güvenlik sistemi, Alarm sistemi, Yangın söndürme sistemi, Market demirbaşları, Ofis demirbaşları ve  Düğün salonu demirbaşları ile (şartname ekinde listesi vardır) birlikte aşağıda ve ŞARTNAME’de yazılı usül ve şartlarla KDV HARİÇ, TOPLAM 7.261.270,00 TL (yedimilyon ikiyüzaltmışbirbinikiyüzyetmiştürklirası) satışa çıkarılmıştır.

2-İhale, 06.09.2018 tarihinde saat 14:00 te aşağıda yazılı adreste açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edeceklerin ŞARTNAME’de yazılı (Madde:3) belgeleri ihale saatinden önce ibraz etmeleri zorunludur;

4-İhaleye iştirak edecekler, muhammen bedelin % 5’i oranında kesin, kati ve süresiz teminat mektubu ibraz edeceklerdir.

5-İhale konusu mallar ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Taşınmazların iştirakçiler tarafından görüldüğü kabul edilir. Açık arttırma sonunda ihale alacaklısı, satışa konu taşınmaz ve menkul malların fiziki ve hukuki durumlarını bilmediğini, bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.

6-Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

7-İhale, İhale Kanunu’na ve İcra ve İflas Kanunu’na tabi olmayıp, satış komisyonu ihale usulünü belirlemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

9-İhalenin kesinleştiğinin, ihale alıcısına bildirildiği tarihten itibaren İhale bedelinin tamamı 5 (beş) iş günü içinde nakden ve defaten ŞARTNAME’DE YAZILI Şirket hesabına yatırılır. Bu süre içinde ihale bedeli yatırılmadığı takdirde, teminat olarak alınan mektup nakde tahvil edilerek cezai şart olarak şirket hesaplarına irat kaydedilir.

10-Açık arttırma sonunda ihaleyi yapma veya yapmama yetkisi satış komisyonundadır. İhalenin yapılması/yapılmaması, taşınmazların teslimi, ihale bedelinin ödenmesi, ödenmediği takdirde diğer bir iştirakçiye teklif verilmesi hususları ŞARTNAME’de yazılı usul ve şartlara tabidir. Bu hususlara karar verme ve değiştirme yetkisi satış komisyonundadır.

11-Satış usul ve esaslarına ilişkin ŞARTNAME, bedeli ödenerek aşağıda yazılı adresten imza karşılığı temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olanlar şartnameyi almış ve kabul etmiş sayılır.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ensar Gıda , Ensar Gıda Sanayi ve Ticaret Pazarlama ,