Otopark zorunluluğunda yeni düzenleme!


 Otopark zorunluluğunda yeni düzenleme!

Her daireye 1 otopark zorunluluğu getirilen Otopark Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Değişiklik Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Otopark Yönetmeliği, ile her daireye 1 otopark zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu yönetmelikte bugün değişiklik yapıldı. Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama hakkı tanındı.


Bu uygulama için son tarih belirlenirken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yapı ruhsatı başvurularında önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılmasını talep etme hakkı da tanındı.


Yeni yapılan düzenlemede söz konusu hüküm şu şekilde yer aldı:


"Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır."Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!
Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.comOtopark zorunluluğu 2019 , Otopark yönetmeliği 2018 , otopark yönetmeliği değişikliği 2018 ,