30 / 05 / 2024

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metni!

 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metni!

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. İşte Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tam metni...


Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama hakkı tanınmıştı.


Bu uygulama için son tarih belirlenirken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yapı ruhsatı başvurularında önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılmasını talep etme hakkı da tanındı.


YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi” ibaresi, “düzenlenmiş ve imar durum belgesi” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“Geçiş dönemi


GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.