Ortak alanı kapama cezası!


Ortak alanı kapama cezası!

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında kendisine yöneltilen, ana yapının ortak alanı olan cepheye müdahale hakkında soruyu yanıtladı. İşte, Tamer Heper'in yazısı..Yazlık sitede evimiz var. Geçen yıl bir komşunun şikayeti ile balkon kapatma yüzünden belediye para ve yıkım cezası verdi. Biz de bunların iptali için idare mahkemesinde dava açtık. Ancak daha sonra İmar Barışı çıktı. Biz de başvurup belgemizi aldık. Şimdi bu davadan nasıl bir dilekçe ile vazgeçebiliriz? ● E.E. 


Okuyucumun kısacık sorusu var ama arkasında bir çuval problem var. Birincisi; önce davadan vazgeçmeyi açıklayayım. Hukuk davalarında davacı sonradan davasından vaz geçebilir. Davadan feragat dediğimiz böyle bir vazgeçmede karşı tarafın muvaffakati aranmaz. Bir dilekçe ile “Davamızdan feragat ediyoruz” denilir o kadar. Yapılan masraflar da yapanın uhdesinde kalır. 


İkincisi; acaba imar barışı için aldığınız belge size nereye kadar yarar sağlayacak? Yeni kanunda bu konularda çok açıklık yok. Örneğin, sizin olayınızda idari bir karar var ve imar affı idari kararları ortadan kaldırıyor. Peki ya adli kararlar? 


★ ★ ★ ★ ★ 


Bu ne demek açıklayayım. Bir binada projeye aykırı inşaat yapıldığında bu yapılaşmaya iki kurum müdahale edebilir. Biri sizin olayınızda olduğu gibi belediyedir. Özellikle inşa halinde ise belediye mühürler ve yapı tatil tutanağı düzenler. İmar affı burada devreye girer. Ancak ilgili mevzuatta adliyeden alınan kararlardan söz edilmiyor. Yani ikinci mevzuat, projeye aykırı inşaatlarda mahkemeye başvurup eski hale getirme talebinde bulunmadır. Böyle bir durumda mahkeme eski hale getirme kararı verir ve bu defa mahkeme kararı gereği icra müdürlüğü marifeti ile yıkım yapılır. İşte imar affı bu gibi kararlar için bir hüküm getirmedi. Yani mahkemece yıkım kararı verilecek ise balkonunuz yine yıkılacaktır. 


★ ★ ★ ★ ★ 


Üçüncüsü; affa giremeyen durumlar var. Örneğin İstanbul Boğazı ön görünümü veya tarihi yarımada gibi. Bir de özel mülkiyete yapılan müdahaleler. Peki sizin balkon kapamanız, ana yapının ortak alanı olan cepheye müdahale değil mi? O halde tüm maliklere ait bir yere müdahale etmiş oluyorsunuz ve affa girmeyen özel mülkiyete müdahale eder bir durumdasınız. Bu durumda yapı kayıt belgesi almanız sizi kurtarır mı? Yoksa ödediğiniz para boşa gider mi? Benim yanıtım, mahkemeden alınacak bir karar sizi aftan korumaz. Farklı görüşler olabilir. Konu netleşirse köşemde yer veririm.Ortak alanı kapama cezası 2018 , imar barışı kapsamı ,