NEF Kandilli arsası hakkında açıklama haberi düzeltmesi!


NEF Kandilli arsası hakkında açıklama haberi düzeltmesi!

19 Haziran 2018 Salı günü yaptığımız ''NEF Kandilli arsası hakkında açıklama yaptı'' başlıklı haberimize ilişkin düzeltmedir.19 Haziran 2018 Salı günü yaptığımız 'NEF Kandilli arsası hakkında açıklama yaptı'' başlıklı haberimize ilişkin düzeltmedir. 


AÇIKLAMA METNİ:

Hüseyin Ortayatırtmacı aynı arsa için önce müvekkil şirket Emay ile sözleşme imzalamış, sonra Timur Gayrimenkul/Nef Firması ile aynı arsa için sözleşme imzalamıştır. 

Haberinizde yer alan ‘’sözleşme resmiyet kazanmıyor, sözleşme üzerinden 8 yıl geçiyor’’ şeklindeki açıklama hukuken kabul edilebilir bir açıklama değildir. Taraflarca hazırlanarak imzalanan sözleşme o anda resmiyet kazanır. Sözleşmenin üzerinden 8 yıl geçmiş olmasının nedeni sözleşmenin ifası için geçen imar planı, arsada yapılan terkler, imar durumu alınması gibi konulara ilişkin süreler olup bu hususlar ancak 2018 yılında tamamlanmıştır.


Hüseyin Ortayatırtmacı ile Emay Firması arasında noter huzurunda düzenlenmemiş olmasına rağmen imzalanan, ifa edilen ve karşılıklı olarak ibra ile sonuçlanan başka sözleşmelerde mevcuttur. Bu sözleşmeler 06.04.2010 tarihli sözleşme ile birlikte değerlendirilmesi gereken zincir sözleşmelerdir. Tüm bu belgeler tarafımızca mahkeme dosyasına sunulmuştur. Takdiri Sayın Mahkemece yapılacaktır.

Davaya konu tapunun maliki Hüseyin Ortayatırtmacı olup, Timur Gayrimenkul/Nef firması arsa sahibi değil sadece arsa sahibi ile ikinci sözleşmeyi imzalayan üçüncü şahıstır. Sayın Mahkeme bu aşamada gerek görmediği için  Timur Gayrimenkul/Nef Firmasını davaya dâhil etmeme konusunda ara karar almış olabilir. Davanın ilerideki safhalarında gerek görürse Timur Gayrimenkul/Nef Firmasını davaya dâhil etme kararı alabilir. Sayın Mahkeme Timur Gayrimenkul/Nef Firmasını davaya dâhil etmeden tapunun iptali ile tapunun Emay Firması adına tesciline kararı verebilir veya açılan davanın reddine karar verebilir. 

Mahkemenin verdiği ara kararların veya dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin basına servis edilerek basın aracılığıyla tartışma konusu yapılmaması gerekir. Bu dava konusunda karar kamuoyu tarafından değil Sayın Mahkemece verilecektir. Bu nedenle davanın tarafları ve ilgilileri tarafından Mahkemenin yargılama konusundaki yetki ve görevine saygı gösterilerek davanın sonucunun beklenmesi hukuka en uygun davranış biçimi olacaktır.

Saygılarımızla

Emay A.Ş vekili

Av. Belgin DönmezNEF Kandilli arsası hakkında açıklama yaptı!Önerilen Bağlantılar : NEF FoldhomeNEF Kandilli arsa davası , NEF Kandilli açıklaması ,