Doğu Karadeniz Projesi kapsamında 271 lisanslı HES var!


Doğu Karadeniz Projesi kapsamında 271 lisanslı HES var!

Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'a hizmet veren DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin kalkınmasını hızlandırmaya yönelik faaliyetlerini yürütüyor.Doğu Karadeniz Bölgesi coğrafi konumu ve sahip olduğu zengin su kaynakları dolayısıyla birçok hidroelektrik santraline (HES) ev sahipliği yapıyor. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında aktif ve yapımı devam eden 271 lisanslı HES bulunuyor.


Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak kurulan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile bölgenin ihtiyaçları tespit ve analiz edilerek yatırımların daha planlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.


Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'a hizmet veren DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin kalkınmasını hızlandırmaya yönelik faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda, 2014-2018 yıllarına yönelik DOKAP Eylem Planı'na göre DOKAP Bölgesi, sahip olduğu doğal kaynaklar nedeniyle yenilenebilir enerji konusunda önemli potansiyele sahip bulunuyor. Sahip olunan bu potansiyelin gerekli araştırmaların yapılarak kullanıma kazandırılmasının, ülkenin enerji açığının azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte bölge genelinde enerji alt yapısının iyileştirilmesinin, sanayi ve diğer iş kollarının gelişiminde de başat etki sağlayacağı öngörülüyor.


Doğu Karadeniz Bölgesi coğrafi konumu ve sahip olduğu zengin su kaynakları dolayısıyla birçok HES'e ev sahipliği yapıyor. DOKAP kapsamında bölgede aktif ve yapımı devam eden 271 lisanslı HES yer alıyor. Söz konusu HES'ler, toplam 6 bin 11 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip. Bunun yanında, bölgede yer alan HES yapılarının çevreye duyarlı üretim yapmaları konusunda alınan yasal tedbirlerin uygulanması önem arz ediyor.


Elektrik üretim kapasitesi artacak


Eylem planı kapsamında, Deriner, Yusufeli barajı ve HES inşaatları hızla tamamlanarak, bölgenin elektrik üretim kapasitesi yüzde 26 artırılacak. Bölgenin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif olarak kullanılabilmesi ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri hayata geçirilecek. Bu sayede üst kotlarda görülen elektrifikasyon sorununun çözümüne de katkı sağlanmış olacak. 


Ayrıca madencilikle ilgili bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyellerinin de çevre hassasiyeti gösterilerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda enerji alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji konularında gerekli çalışmaların yapılması önemli ihtiyaç alanları olarak belirlendi.


Bölge genelinde eksik kalan doğalgaz iletim hatlarının tamamlanarak bölgenin enerji üretim altyapısının iyileştirilmesi, bölgenin enerji dağıtım altyapısının iyileştirilerek bölgede yenilenebilir enerji çalışmalarının desteklenmesi bölge potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak enerji politikaları arasında yer alıyor.AAÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projelerDoğu Karadeniz Projesi kapsamında 271 lisanslı HES var , Doğu Karadeniz Projesi , DOKAP , DOKAP nedir ,