Tarımsal arazilerin harç muafiyet süresi uzatıldı mı?


Tarımsal arazilerin harç muafiyet süresi uzatıldı mı?

Mirasçıların tarımsal arazi devir işlemlerinde harç muafiyetinden yararlanmaları için son tarih 15 Mayıs 2016 olarak belirlenmişti. Peki Tarımsal arazilerin harç muafiyet süresi uzatıldı mı? diyorsanız işte yanıtı...Tarımsal arazilerin harç muafiyet süresi uzatıldı mı?

Taşınmaz devir süreçleri için iki yıl önce çıkarılan yasal düzenleme ile mirasçıların müşterek yaptıkları intikal talepleri tapu harcı ve damga vergisinden muaf tutulması kararı alınmıştı.


Harç muafiyeti  için son tarih ise 15 Mayıs 2016 olarak belirlenmişti. Ancak bu süre 28 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan karar ile uzatıldı. İşte karar metni...


Tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatılması hakkında karar


Karar sayısı: 2016/8976


Mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemlerinin harçlardan müstesna tutulmasına ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 15/6/2016 tarihli ve 7303 sayılı yazısı üzerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanı Kanununun gçici 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


20/06/2016 tarihli ve 2016/8976 sayılı kararnamenin eki


KARAR


Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun geçici 5 inci maddesinde yer alan, mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmaamış tarımsal arazilerin devir işlemlerinin harçlardan müstesna tutulmasına ilişkin süre iki yıl uzatılmıştır. 


Yürürlük

MADDE 2- (1)Bu Karar 15/5/2016 tairihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüe girer.


Yürütme 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Miras kalan tarla üçüncü kişilere satılabilir mi?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comTarımsal arazilerin harç muafiyet süresi uzatıldı mı , Tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatılması hakkında karar , Tarımsal arazilerin harç muafiyeti ,