03 / 03 / 2024

Tapu döner sermaye harcı 2018!

 Tapu döner sermaye harcı 2018!

Tapuda ödenmesi gereken masraflar arasında tapu döner sermaye harcı da bulunuyor. Peki tapu döner sermaye harcı 2018 ne kadar? Tapu döner sermaye hizmet bedeli 2018 ne kadar oldu? diyorsanız işte yanıtı...


 

Gayrimenkullerin alım satım sürecinde işlemin tamamlanabilmesi için bazı masrafların da karşılanması gerekiyor. Kimi masraflar alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenirken, kimi masraflar ise yalnız alıcı tarafından ödeniyor. 


Alıcı ve satıcının da sorumlu olduğu masraf, tapu harcı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bedeli, alıcı ve satıcılar ayrı ayrı olarak satış bedeli üzerinden binde 20 oranında ödüyor. 


Ödenmesi gereken masraflar arasında tapu döner sermaye harcı da bulunuyor. Bu masrafı ise yalnız alıcı ödüyor.   Tapu döner sermaye hizmet bedeli 2017 yılında 90,50 TL olarak , ilave hizmet bedeli 12,25 TL olarak tahsil edildi. 


2018 yılında uygulanacak tapu döner sermaye fiyatları belli oldu. Peki tapu döner sermaye harcı 2018 ne kadar? Tapu döner sermaye hizmet bedeli 2018 ne kadar oldu? diyorsanız işte yanıtı...

 

Tapu döner sermaye harcı 2018!


Döner Sermaye Hizmet Bedeli 103.50 TL 


İlave Hizmet Bedeli 14.00 TL   


Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı X Hizmet Bedeli 


Tapu işlemlerinden yukarıdaki formüle göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.  


Özel Durumlar

1.1 Satış İşlemleri


1.1.1 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satış işlemleri


1.1.1.1 Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.1.2 Tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.2 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazların satış işlemleri


1.1.2.1 Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.2.2


Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.1..3 Tek işlemde kat irtifaklı, kat mülkiyetli ve diğer vasıftaki taşınmaz malların satışı talebinde


1.1.3.1


Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.1.4 Devre mülk satış işlemleri


1.1.4.1 Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.4.2


Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner


sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre


mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli


formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.2. 


2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu


doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir. 483.50 TL


İpotek Tesisi İşlemi


1.3.1 İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner


sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.4 Satış ve İpotek Tesisi İşlemi


1.4.1 Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.4.2


Tek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için


belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek tesisi işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.5


Taksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.6


Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.7 Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 34.50 TL


1.8


Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 21.00 TL


1.9


Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurt dışından tapu işlemi yapılması hâlinde işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.


1.10


Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) infazında kadastro


müdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise maktu olarak (Bu işlem için tapu müdürlüğünce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli hesaplanmayacaktır.) 216.00 TL


1.11 Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar uygulanarak) 155.00 TL


1.11.1 1.11 sırasındaki işlemde ilave her taşınmaz için maktu olarak (yöresel katsayılar uygulanarak) 69.50 TL


Tapu masrafları 2018!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com