Tapu döner sermaye harcı 2017!


Tapu döner sermaye harcı 2017!

Tapuda verilen hizmete karşılık olarak tapu harcı ve tapu döner sermaye bedeli tahsil ediliyor. Bu bedeller de her yıl yeniden belirleniyor. İşte tapu döner sermaye harcı 2017...Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların alım satım işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Burada yapılan tapu hizmetine karşılık olarak belli oranlarda tapu harcının da ödenmesi isteniyor.


Bu masrafların başında tapu harcı ve tapu döner sermaye harcı geliyor. Tapu harcını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı bir şekilde satış bedeli üzerinden binde 20 oranında ödüypr.


Tapu döner sermaye bedeli ise sadece alıcı tarafından tahsil ediliyor Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.


Tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.Bu bedeller de her sene yeniden belirleniyor


2016 yılında tapu döner sermaye bedeli 87,25 TL olarak tespit edilmişti. Peki 2017 tapu döner sermaye harcı ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


Tapu döner sermaye hizmet bedeli 2017'de 90,50 TL'ye yükseldi. İlave hizmet bedeli ise 2017'de 12,25 TL olarak tahsil edilecek.


Döner sermaye hizmet bedeli hesabı

Döner sermaye hizmet bedeli hesabı, yöresel katsayı ile hizmet bedelinin çarpılması ile yapılıyor.


Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyorsa bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor. Eğer tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyorsa bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor. Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.


Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.


Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.


Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.


2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir. 422,50 TL


2017 tapu harcı oranı!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 

Tapu döner sermaye harcı 2017 , Tapu döner sermaye bedeli 2017 , Tapu döner sermaye ücretleri 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje