06 / 12 / 2023

Site yönetiminin sorumlulukları nelerdir?

Site yönetiminin sorumlulukları nelerdir?

Kat malikleri genel kurulu tarafından seçilen site yönetiminin yerine getirmekle yükümlü olduğu sorumlulukları bulunuyor. Peki site yönetiminin sorumlulukları nelerdir?


Site yönetiminin sorumlulukları nelerdir?

Site, kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetiliyor.Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlü oluyor.

Sitenin kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülüyor ve karara bağlanıyor.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre site yönetimi, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu oluyor.Peki site yönetiminin sorumlulukları nelerdir? diyorsanız işte yanıtı..

Site Yönetiminin Sorumluluğu: 

1.Genel kural: 

Madde 38 – Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. 

(Ek fıkra: 14/11/2007-5711/19 md.) Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır. 

2. Hesap Verme: 

Madde 39 – Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür. 

Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir. 

Site yönetimini nereye şikayet edebilirim?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com