Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artışları 2018!


 Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artışları 2018!

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ kapsamında 2018 yılında uygulanacak fiyat artış oranları belli oldu.. 


Bugünkü Resmi Gazete'de proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ, yayımlandı. Tebliğ 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak. Proje ve kontrollük işleri 2018 fiyat listesi aşağıda yer alıyor:TEBLİĞ


PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ


 


Fiyat artış oranları


MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2018 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;


  Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artışları 2018!


  Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artışları 2018!


olarak tespit edilmiştir.1980-2000 yılları fiyat artış oranları


MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,503) ile çarpılması suretiyle bulunur.


 


Yürürlükten kaldırılan tebliğ


MADDE 3 – (1) 8/9/2017 tarihli ve 30174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


 


Yürürlük


MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


 


Yürütme


MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


 Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artışları 2018 , Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranı 2018 , Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranı tebliği 2018 ,

Hemen Teslim 4 proje