13 / 08 / 2022

Osmanlı tapularına nasıl ulaşılır?

 Osmanlı tapularına nasıl ulaşılır?

Osmanlı dönemine ait taşınmazların sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan karara göre Cumhuriyet tapusuna çevrilebiliyor. Peki Osmanlı tapularına nasıl ulaşılır?


Osmanlı tapularına nasıl ulaşılır?

Osmanlı dönemine ait gayrimenkul tapu sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karara göre Cumhuriyet tapusuna çevrilebiliyor. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararına göre tapu sahipleri dedelerinden kalma Osmanlı tapulu gayrimenkuller için kadastro çıktıktan sonra 10 sene içerisinde dava açıp parasını veya arazisini alabiliyor. Peki Osmanlı tapularına nasıl ulaşılır? diyorsanız işte yanıtı...


Şahsî nüfus, tapu, hatırat, askerî personel sicili, neşriyat ve benzerleri dışında Osmanlı dönemi resmî kurumlar arası yazışmalar bulunuyor.


Daha detaylı bilgi için Osmanlı Arşivi yayınları arasından çıkan ve dijital olarak sitemizde yayınlanan Osmanlı Arşivi Rehberi'ne bakılabiliyor. 


Burada Osmanlı Arşivi'ndeki tasnifi yapılarak araştırmaya açılmış olan bütün arşiv belgeleri ve malzemesi hakkında bilgi veriliyor. 


Osmanlı Arşivi'nde uygulanan tasnif sisteminde konu ve coğrafî bölgeye göre tasnif yapılmadığından araştırılmak istenen bir konu ile ilgili olan belgeler Arşiv'de tasnifi yapılan değişik fonlarda bulunabiliyor. 


Bu yüzden araştırılmak istenen konunun bizzat araştırmacının kendisi tarafından yapılması gerekiyor.

Tapu sahipleri dedelerinden kalma bu Osmanlı tapulu gayrimenkulleri için kadastro çıktıktan sonra 10 sene içerisinde hakkını alabiliyor.


Geçen bu süre içerisinde söz konusu arazide yapılaşma olması durumunda tapu sahibine hakkı olan parası da ödenebiliyor.


Kök tapu ne demektir?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com