Noterden ev satışı olur mu?


Noterden ev satışı olur mu?

Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların satış ve devir işlemleri yapılmak istenebiliyor. Peki ev satışı nerede yapılır? Noterden ev satışı olur mu? diyorsanız işte yanıtı...Noterden ev satışı olur mu?

Tapu devir işlemleri için gerekli evraklar memura teslim ediliyor. Eksik bir evrağın olmaması durumunda devir için harcın ödenmesi isteniyor. Tapuda hem alıcı tarafından hem de satıcı tarafından binde 20 oranında harç ödenmesi gerekiyor.


Peki ev satışı nerede yapılır? Noterden ev satışı olur mu? diyorsanız işte yanıtı...


Bir gayrimenkul ancak tapu dairesinde alınıyor ve satılıyor. Noterde satış değil gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılıyor. Yani ileride satış vaad ediliyor.  Tapu devir işlemleri için gerekli evraklar aşağıda yer alıyor:


Gerekli belgeler:

1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


3. Şahıslarda tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu Aslı veya Fotokopisi

- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

- 4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta v.s. kimlikleri geçerli sayılmaz.

- Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

- İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaleti, vasi ise vasi kararı istenir

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6X4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet,


4. Tüzel kişilerde tapuda satış için gerekli evraklar..

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.


Ev satışı için yaş sınırı var mı?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comnoterden ev satışı olur mu , noterden ev satışı nasıl yapılır , noterden gayrimenkul satışı geçerli mi ,

Hemen Teslim 4 proje