Lojmanda oturanlara öncelikli satın alma hakkı verilecek!


Lojmanda oturanlara öncelikli satın alma hakkı verilecek!

''Torba Tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen tasarıya göre kamu konutlarında oturan vatandaşlara ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkı veriliyor... 


''Torba Tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildikten sonra konutlar ve araziler üzerinde de değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklere göre konutlar Devlet İhale Kanunu yoluyla satılabilecek.

 

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre taşınmazların satışından sağlana gelirler genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak ve özel gelir kaydedilecek.

 

Bu gelirler idareler tarafından öncelikle personelinin konut ihtiyacına yönelik ilgili hükümler dahilinde ödenek eklenmek şartıyla kullanılacak. 

 

İhale yapıldığı zamanda görede bulunan sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturan vatandaşlar ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.

 

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından nakit veya 4 yıla kadar faiziyle taksitle tamamlanacak. Nakit ödemelerde ise yüzde 10 indirim sağlanacak. 

 

Lojmanda oturan vatandaş konutu almak istemezse konutu 2 ayda boşaltabilecek. 

 

Tasarı'ya göre Hazineye ait belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açılacak. Bu kapsamda satın alınan araziler sadece tarımsal amaçla kullanılacak. 

 

Araziler, rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılacak. Rayiç bedelin taksitle ödenirse, bedelin yüzde 30'u en geç üç ay içinde, kalan kısmı da en geç 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.

 

- Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla kadar uzatabilecek

Turizm yatırımcılarını da ilgilendiren tasarıda önemli düzenlemeler yer alıyor. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla kadar uzatabilecek. İsteğe göre tesislerin olduğu bölgeleri alabilecek. 


Gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak devredilen veya süresiz kullanma izni verilen taşınmazlar için verilen süre içerisinde taahhüt edilen yatırımı gerçekleştiremeyen yatırımcılar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri ve müracaat tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde hükümlerden yararlanabilecek.


 
Lojmanda oturanlara oturma hakkı , , Torba Tasarı kamu konutları , Lojmanda oturan kamu görevlileri ,

Hemen Teslim 4 proje