03 / 03 / 2024

Kira kontratı örneği 2019!

 Kira kontratı örneği 2019!

Kira kontratı, gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında imzalanıyor. Peki, kira kontratı nasıl hazırlanır? Kontratta neler belirtilmeli? İşte kira kontratı örneği 2019...


Kira kontratı, yasada kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak ifade ediliyor.


Kira kontratı, gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında imzalanıyor. Kira kontratı ile kiralama süresince tarafların hak ve sorumlulukları koruma altına alınmış oluyor.


Kırtasiyelerden temin edilebilen kira kontratında yer alacak bilgiler aşağıda sıralanıyor.

 

Kira kontratı örneği 2019


Dairesi


(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)


Mahallesi


(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)


Cadde/Sokağı


(Cadde veya sokak yazılacak)


Numarası


(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)


Kiralananın Cinsi


Apartman dairesi


Kiralayan


(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)


Kiralayanın T.C. Kimlik No


(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)


Kiralayanın Adresi


(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)


Kiracı


(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)


Kiracının T.C. Kimlik No


(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)


Kiracının Adresi


(Kiracının tam adresi yazılacak)


Akdin Başlangıç Tarihi


(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)


Akdin Süresi


(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)


Yıllık Kira Bedeli


(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)


Aylık Kira Bedeli


(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)


Kira Bedelinin Ödeme Şekli


Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak


Kiralananı Kullanım Şekli


Yalnızca mesken (konut) olarak


Kiralananın Durumu


Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir


Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar


………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.


Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.


Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

 

Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.


Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.


Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.


Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.


Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.


Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.


Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.


Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.


Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.


Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.


Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.


Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.


Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.


Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.com