Kira gelirinde istisna 2015!


Kira gelirinde istisna 2015!

Kira geliri elde eden kişiler belirlenen istisna sınırını aşıyorsa vergi ödemekle yükümlü oluyor.Peki kira gelirinde istisna sınırı nedir?İşte kira gelirinde istisna 2015..Kira gelirinde istisna 2015!

Taşınmaz kiralamalarında bir yıl içerisinde elde edilen kira geliri Gelir Vergisi Kanunu gereğince belli koşullarda vergiye tabi tutuluyor. 


Beyana dayalı vergi olan kira gelir vergisinde her sene istisna belirleniyor. Elde edilen kira geliri bu bedelin altında kalanlar beyanname vermedikleri gibi kira gelir vergisi de ödemiyor.


2014 yılında elde edilen kira gelirleri için meskenlerde istisna bedeli 3.300 TL, işyerinde ise 27.000 TL olarak belirleniyor.


İstisna sınırı aşan mal sahiplerinin  1. taksit ödemelerini ise 31 Mart'a kadar yapması gerekiyordu. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.


Kira gelir vergisinin vergilendirilmesinde iki farklı gider yöntemi belirleniyor: Götürü ve Gerçek gider yöntemi. Bunlardan bir tanesinin seçilmesi halinde vergi hesaplanabiliyor.


Örnek hesaplama 1:

Bayan (E), 2014 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 25.000 TL işyeri kira geliri ve 20.000 TL mevduat faizi ile birlikte konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 TL kira geliri elde etmiştir.


İşyeri Kira Geliri (Brüt) 25.000 TL

Konut Kira Geliri 3.000 TL

Mevduat Faizi 20.000 TL

Beyan Edilecek Gelir Tutarı YOK


● Tevkif yoluyla vergilendirilen 20.000 TL mevduat faizi geliri, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.


● Konut kira gelirinden 3.300 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar beyan edilecektir. Örnekte, istisna haddinin altında konut kira geliri elde edildiğinden beyan edilmeyecektir.


● Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri olan 25.000 TL ise 27.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


Bay (F), 2014 yılında konut kredisi kullanarak 100.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.250 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 15.000 TL kira geliri elde etmiştir.


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili 1.000 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2014 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 2.000 TL’dir.

Kira gelir vergisi nereye ödeniyor?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comKira gelirinde istisna 2015 , Kira gelirinde istisna , kira gelirinde istisna uygulaması , kira gelirinde istisna tutarı , kira gelirlerinde istisna sınırı , kira gelirlerinde istisna uygulaması 2015 ,