03 / 03 / 2024

Kentsel dönüşümde toprak tapulu evlerin durumu!

Kentsel dönüşümde toprak tapulu evlerin durumu!

Kentsel Dönüşüm Kanunu esasları gereğince, riskli alanlarda yer alan ve risk raporu alınan binalar yıkılarak, yerine yeni kanun ve yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Peki Kentsel dönüşümde toprak tapulu evlerin durumu ne olur?


Kentsel dönüşümde toprak tapulu evlerin durumu!

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu gereğince, riskli alanlarda yer alan ve risk raporu alınan binalar yıkılarak, yerine yeni kanun ve yönetmeliklere uygun binalar yapılıyor.


Bir yapının kentsel dönüşümden yararlanabilmesi için öncelikle, yapıdan en az bir malikin Bakanlık tarafından lisanslandırılan firmalardan tarafından "risklidir" raporu alması gerekiyor.


Kanunen riskli yapı; "Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı" olarak ifade ediliyor. Peki Kentsel dönüşümde toprak tapulu evlerin durumu ne olur? diyorsanız işte yanıtı...


Toprak tapusu yada hisseli tapu sahibi olmak kentsel dönüşüme engel teşkil etmiyor. Üzerinde çatılı bina olan ve riskli yapı grubuna giren taşınmazlar 6306 sayılı Afet yasasından yararlanabiliyor. Kaçak yapılmış bina yada bir gecekondu farketmez bunlarda kat irtifaklı yada kat mülkiyetli bir bina gibi kentsel dönüşüm yasasından yararlanabiliyor. 


Bunun için Bakanlık tarafından lisans verilmiş firmalara risk raporu için başvurulması gerekiyor. Yapılan başvuru sonrasında riskli olarak tespit edilen binadaki hak sahipleri kentsel dönüşümden yararlanabiliyor.


Yıkılan arsa tapulu evlerde herkes, arsa hisse oranı kadar hak sahibi oluyor. Fakat, bazı durumlarda hak kaybı yaşanabiliyor. Örneğin Yapıya izinsiz ilave yapılması, fazla bağımsız bölüm eklenmesi beya fazla kat çıkılması gibi durumlarda, bugünkü şartlarda kentsel dönüşüme girdiğinde imardan dolayı herkes hak sahibi olamayabiliyor.

Tapusuz gecekondu kentsel dönüşüm 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com