26 / 05 / 2024

Kentsel dönüşümde tapu harcı muafiyeti kalktı mı?

Kentsel dönüşümde tapu harcı muafiyeti kalktı mı?

Kentsel dönüşümden yararlanarak evini ve işyerini yıkan hak sahiplerine bazı harç muafiyetleri sunuluyor. Peki Kentsel dönüşümde tapu harcı muafiyeti kalktı mı? diyorsanız işte yanıtı...


Kentsel dönüşüm, 6306 sayılı kanun gereğince uygulanıyor. Bu kanun esaslarına göre yıkılarak yeniden inşa edilen yapılardaki hak sahiplerine birtakım muafiyetler sunuluyor.


Hak sahiplerine sunulan imkanlar arasında bazı harç ve vergi muafiyeti de yer alıyor. Peki Kentsel dönüşümde tapu harcı muafiyeti kalktı mı? diyorsanız işte yanıtı...


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince, kentsel dönüşümde yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuluyor.


27 Ekim 2016 tarihinde kentsel dönüşüm uygulama yönetmeliğinde yer alan "Uygulama alanında gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.” maddesi kafaları karıştırdı.


Ancak yapılan değişiklik sadece müteahitleri kapsamaktadır. Bu nedenle kentsel dönüşümdeki diğer muafiyetler aynen devam etmektedir.

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com