13 / 07 / 2024

Kentsel dönüşümde kiracıya kira yardımı yapılır mı?

 Kentsel dönüşümde kiracıya kira yardımı yapılır mı?

Kentsel dönüşüm adı altında evi riskli olarak tespit edilen ve yıkılan malik ve kiracılara devlet bazı imkanlar sağlıyor. Kentsel dönüşümde devlet yardımları kapsamında kira yardımı da bulunuyor.Peki kentsel dönüşümde kiracıya kira yardımı yapılır mı?


Kentsel dönüşümde kiracıya kira yardımı yapılır mı?

Kentsel dönüşümde hak sahiplerine sağlanan destekler arasında kira yardımı da bulunuyor. Kanun gereğince; Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor. 


Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.


İl Müdürlüğü, hak sahipleri tarafından yapılan kira yardımı başvurularını bazı hususlara göre değerlendiriyor ve uygun gördüklerini onaylayarak ödeme evrağına bağlıyor.Peki kentsel dönüşümde kiracıya kira yardımı yapılır mı?


Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabiliyor. 


Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Kanuna göre,  kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus  kira yardımı yapılabiliyor. 


Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebiliyor.  

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru formu örneği!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com