14 / 06 / 2024

Kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar 2015?

Kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar 2015?

Kentsel dönüşümden yararlanan kişilere devlet kira yardımında bulunuyor.Peki kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar 2015?İşte kentsel dönüşümde kira yardımı 2015..


Kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar 2015?

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılıyor. Bu süreçte meskenini ve işyeri yıkılan kimselerin mağduriyetinin en aza indirgenmesi için devlet birtakım finansal destekler sağlıyor.


Bu desteklerin başında kentsel dönüşüm kira yardımı bulunuyor. Kanunen anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki binalar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren mesken ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici mesken veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor. 


Kira yardımı almak için başvurular Bakanlık İl Müdürlüğü'ne yapılıyor. Vatandaşların devletin sunduğu Kentsel Dönüşüm Kredisi ile Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından sadece bir tanesi kullanılabiliyor.


Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet eden kişilere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılıyor. 


Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebiliyordu. Ancak 2015 yılında kentsel dönüşüm kira yardımındaki bu "5 aylık toplu ödeme"den de vazgeçildi.Peki kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar 2015?


2014 yılında 680 TL olan kira yardımı miktarı 2015 yılında 735 TL oldu. Ocak 2015 itibariyle kentsel dönüşüm kira yardımı, aydan aya ödeniyor.

Kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com