İskansız ev satılır mı?


İskansız ev satılır mı?

İskan; bir yapının tasdikli projesine uygun olarak inşa edilip bitirildiğini; oturumun yasal olarak başlayabileceğini gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki iskan alınmazsa ne olur?İskansız ev satılır mı?İskansız ev satılır mı?

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belgeye iskan diğer adıyla yapı kullanma izin belgesi adı veriliyor.


İskan belgesi almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile ilgili belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Eğer bina tamamen sona ermiş ise veya kullanılmaya hazır kısımlar hazır hale gelmiş ise bu kısımların kullanıma açılması için inşaat ruhsatı veren merkezlerden yani valilik ,mimarlık veya mühendislik bürolarından izin alınması gerekiyor.


Fakat bu bina ruhsata tabi değilse ve bu bina kullanılmak isteniyorsa o zaman valilikten veya belediyeden izin alınması gerekiyor.Peki "iskan alınmazsa ne olur? İskansız ev satılır mı?" diyorsanız işte yanıtı..


İskanı olmayan evlerin satışı yapılabiliyor. Ancak, iskan belgesi bulunmayan kat irtifak tapulu binalardan konut satın alanlar, imar mevzuatı gereği bir kısım kamu hizmetlerinden yararlanamama ( doğalgaz, elektrik-su aboneliği vb..) gibi yoksunluklar yaşayabiliyor.


Aynı zamanda tapularının arsa sahibi lehine iptali veya tapuya kavuşamama riski de yaşayabiliyor.

İskan başvurusu nereye yapılır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comİskansız ev satılır mı , iskansız ev alınır mı , iskansız ev satın alınır mı , İskanı olmayan ev satın alınır mı , iskanı olmayan ev satışı , iskanı olmayan ev satılır mı ,