İnşaat KDV iadesi 2017 nasıl olacak?

İnşaat KDV iadesi 2017 nasıl olacak?

2017 Torba Yasa bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile 3065 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek inşaat harcamalarına KDV iadesi geldi. Peki İnşaat KDV iadesi 2017 nasıl olacak?


2017 Torba Yasa bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile 3065 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek inşaat harcamalarına KDV iadesi geldi.  Peki İnşaat KDV iadesi 2017 nasıl olacak?


İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,


b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacak.


Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. 


Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlayacak.


Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com