İmar affı online hesaplama 2018!

İmar affı online hesaplama 2018!

İmar barışı ödemeleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Ödeme yapılmadan hesaplama işlemleri online olarak gerçekleştirilebilecek. İşte imar affı online hesaplama aracı...


İmar affı başvuruları 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. İmar barışı ödemeleri ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek.


Yapı malikleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda oluyor. 


Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiyor. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahip oluyor.


Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanının, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamına oranının hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ile çarpılması suretiyle hesap edilen bedeli ödemek zorunda oluyor. 


Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bölüm/bağımsız bölümlerin yapı maliklerinin, kendi bağımsız bölümleri için ödenmesi gereken bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenleniyor.

 

Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi bağımsız bölümüne düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren Yapı Kayıt Belgesi almayanlar aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinden faydalanmıyor.

İmar affı online hesaplama 2018!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan sayfadan online hesaplama yapılabiliyor. Bu sayfada imar barışına başvuran vatandaşların ne kadar ödeme yapacağı görülebiliyor.


İmar Affı Hesaplama Aracı'nda sıralanan 6 seçenekten biri seçilerek hesaplama yapılıyor. Bu seçenekler şu şekilde sıralanıyor:


1- Yapıda bir konut bağımsız bölüm için başvurulması halinde


2- Yapıda bir işyeri bağımsız bölüm için başvurulması halinde


3- Tamamı konuttan oluşan yapıda yapının tamamı için başvurulması halinde


4- Tamamı işyerinden oluşan bir yapıda yapının tamamı için başvurulması halinde


5- Konut+işyerinden oluşan (karma) bir yapıda yapının tamamı için başvurulması halinde


6- Güneş enerji santrali yapısında başvuruda bulunulması halinde


Doldurulacak kısımlar

1- Toplam konut alanı metrekare


2- Toplam ticari alan metrekare 


3- Yapı sınıfı 


4- Arsa alanı 


5- Arsa birim bedeli TL/ metrekare 


6- Toplam konut bağımsız bölüm sayısı /adet 


7- Toplam ticari bağımsız bölüm sayısı/ adet 


Not: "Bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek değerler E-Devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvurunuz sonrasında netleşecektir. "  Siz de hesaplamanızı http://apps.csb.gov.tr/imarhesapla/ adresindeki İmar Affı Hesaplama Aracı'ndan yapabilirsiniz.