İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı çıktı!


 İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı çıktı!

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı yayınlandı. İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabında imar barışı uygulaması ile ilgili açıklamalı, gerekçeli ve soru-cevaplı bilgiler yer alıyor...İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı çıktı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı E. Başmüfettişi Muhittin Abacıoğlu ve Avukat Ali Abacıoğlu tarafından hazırlanan kitapta, imar barışı ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi, onlara yol gösterilmesi ve hukuki hakları hatırlatılarak bu haklarına sahip çıkmalarının sağlanması amaçlandı. Kitapta imar barışına ilişkin gerekçeli açıklamalar ve soru-cevaplı örneklere yer verildi.


 İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı çıktı!


Yasanın 35 yıl sonra çıkan ikinci imar affı yasası olduğunu belirten Bayındırlık ve İskan Bakanlığı E. Başmüfettişi Muhittin Abacıoğlu, birikmiş imar kirliliğinin, hak mağduriyetlerinin ve aykırılıkların olduğunu söyledi.


Bu konuda yerel yönetimlerin herhangi bir işlemde bulunamadıklarını ifade eden Muhittin Abacıoğlu, imar affını getirilmesinde maliklerin suçunun yanı sıra yerel yönetimlerin rantsal kaygıların birikmiş olmasının büyük etkenlerden olduğunu söyledi.


Devlet yönünden bu duruma neşter vurulduğunu belirten Abacıoğlu uygulamanın zamanla oturacağını sözlerine ekledi.


Muhittin Abacıoğlu, imar barışı uygulamasında Hazine ve belediye yapılarının da aftan yararlanabildiğini hatırlatarak, yalnız yasada belirtilen yapıların aftan yararlanamayacağını belirtti. Abacıoğlu, imar barışından yararlanamayacak yapıların 3. şahıslara ait yapılar, Çanakkale, Tarihi Yarımada ve Boğaziçi'nde belirtilen yapılar olduğunu belirtti.

 

Abacıoğlu "Yapı Kayıt Belgesi, çok önemli bir belge. Belge alan kat mülkiyetine geçebilecek. Bunun için belge için ödedikleri bir bedel daha ödemeleri gerekecek. Aynı zamanda kat maliklerinin tümünün onayının da alınması gerekecek." dedi.


En çok sorulan yapılar arasında tarımsal ve kıyı yapılarının olduğunu belirten Abacıoğlu, tarımsal ve kıyı yapıların yasa kapsamında değerlendirildiğini söyledi.


"Kısmi" İmar Affı


Uygulamanın kısmi imar affı olarak nitelendirilebileceğini belirten Muhittin Abacıoğlu, yeni yapılarda imar affının geçerli olmadığını, yapının yıkılması halinde mevcut koşulların geçerli olduğunu ifade etti.


İmar barışında başvuruların 31 Ekim 2018 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Abacıoğlu, vatandaşların beyanının esas olduğunu, doğru beyanın önemli olduğunu vurguladı. Yalan beyanda bulunan vatandaşların Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesine göre işleme tabi tutulacağının altını çizdi.


 İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı çıktı!

"İmar Barışı" olarak nitelendirilen bu yasa ile ruhsatı, ruhsat veya eklerine aykırı olarak yapılan, mülkiyet ve tapu sorunu olan imara aykırı tüm yapılar için istisna tutulanlar hariç "imar affı" getirilmiştir.


İmara aykırı yapıların aftan yararlanmalarında, beyan esas alınır. Başvurular üzerine imara aykırı yapılar için "Yapı Kayıt Belgesi" verilir. Bu belge ile elektrik, su ve doğalgaz gibi yaşamsal haklar sağlanır. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılar için verilen yıkım kararları ile tahsil edilmemiş idari para cezaları iptal edilir. Ayrıca, belgeyle yapılarda cins değişikliği ve mülkiyet tesisi kurulabilir. Ancak, aftan yararlanan imara aykırı yapıların yeniden yapılması durumunda mevcut imar planı hükümleri geçerlidir.


Kitapta, imar affına (barışı) ilişkin hususlara açıklamalı, yorumlu ve gerekçeli olarak ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Amacımız; ülkemizde geniş bir kesimi ilgilendiren imar barışı ile ilgili olarak toplumumuzu bilgilendirmek, onlara yol göstermek ve hukuki haklarını hatırlatarak bu haklarına sahip çıkmalarını sağlamaktır.


Muhittin Abacıoğlu kimdir?

Ali Abacıoğlu kimdir?

İmar Affı ve İlgili Mevzuat kitabı , İmar Affı kitabı , Muhittin Abacıoğlu Ali Abacıoğlu kitabı , İmar Barışı kitabı ,