29 / 05 / 2024

İmar affı müracaatı için gerekenler!

İmar affı müracaatı için gerekenler!

İmar affı müracaatı Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlardan ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.


31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamında oluyor.

 


İmar affı müracaatı Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlardan  ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.  İmar affı müracaatı için bazı bilgiler gerekiyor. Bilgilerin eksik olması halinde imar affı başvurusuna onay çıkmıyor.

İmar affı müracaatı için gerekenler!


1) E-devlet şifresi


2) Geçerli bir cep telefonu numarası


3) Geçerli bir e-posta adresi


4) Beyan edilecek yapının adresi


5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri


6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)


7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı


8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)


9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)


10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)


11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi


12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)