18 / 07 / 2024

Emsal kira bedeli ne zaman uygulanmaz?

 Emsal kira bedeli ne zaman uygulanmaz?

Kira gelir vergisinde kira bedeli olmayan veya çok düşük olan kiralamalar için emsal kira uygulanıyor. Peki emsal kira bedeli ne zaman uygulanmaz? İşte emsal kira bedeli uygulanmayan haller...


Gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde eden kişiler, Gelir Vergisi Kanunu gereğince kira gelir vergisine tabi oluyor.  Elde edilen aylık gelirin düşük olması halinde ya da hiç kira bedeli olmaması halinde emsal kira bedeli uygulanıyor.


Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamıyor. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılıyor.


Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5'i olarak belirleniyor. 


Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin yüzde 10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde 10’u oluyor. Peki emsal kira bedeli ne zaman uygulanmaz? İşte emsal kira bedeli uygulanmayan haller...


Emsal kira bedelinin uygulanmadığı haller

- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

-Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak, mal  sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.)

- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,

- Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.2017 emsal kira bedeli ne kadar?

 Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com