Düzenleme sahası ne demek?


Düzenleme sahası ne demek?

Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!

Düzenleme sahasına ilişkin esaslar İmar Kanunu 18. madde uygulama yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Buna göre Düzenleme sahası ne demek? Düzenleme sahası nasıl tespit edilir? diyorsanız işte yanıtı...Düzenleme sahası ne demek?

Belediye ve mücavir alan sınırlarıyla bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar plânı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemeleri İmar Kanununa ve yönetmeliğine göre yapılıyor. 


Düzenlenecek imar adalarının imar plânına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sınır, düzenleme sınırı oluyor.


Peki düzenleme sahası ne demek? Düzenleme sahası nasıl tespit edilir? diyorsanız işte yanıtı...


Sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine karar verilen sahaya düzenleme sahası deniyor. 


Düzenleme Sahalarının Tespiti Esasları

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile; dışında valilikler, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tesbit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir.

 

Konut yapımına hazır arsa sayısının, bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatından az olmamasına dikkat edilir.

 

Belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar adasından daha küçük olamaz.

 

Ancak, imar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar plânı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlenmesine konu teşkil edebilir.

 

Düzenlemeye tâbi tutulması gerektiği halde İmar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inşaata elverişli olan kadastro parsellerine plâna göre inşaat ruhsatı verilir.


Tarladan yol geçerse ne kadar para verirler?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com


 Düzenleme sahası ne demek , Düzenleme sahası , Düzenleme sahası sınırı ,