04 / 02 / 2023

Aplikasyon harcı 2018 ne kadar?

 Aplikasyon harcı 2018 ne kadar?

2018 yılında yapılacak aplikasyon işlemleri için tahsil edilecek harçlar belli oldu. Peki aplikasyon harcı 2018 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...Aplikasyon, projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme işi olarak ifade ediliyor. Apilasyon, kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesi ile yapılıyor.


2018 yılında yapılacak aplikasyon işlemleri için tahsil edilecek harçlar belli oldu. Söz konusu bedeller taşınmazın yüzölçümüne göre değişkenlik gösteriyor. Peki aplikasyon harcı 2018 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


Aplikasyon harcı 2018 ne kadar?


Taşınmazın yüzölçümü; 


1) 1 ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 170.00 TL 

2) 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 255.50 TL 

3) 3.001 ile 5.000 metrekare arasında olanlardan, 511.50 TL 

4) 5.001 ile 10.000 metrekare arasında olanlardan, 681.00 TL 

5) 10.001 ile 20.000 metrekare arasında olanlardan, 937.00 TL 

6) 20.001 ile 50.000 metrekare arasında olanlardan, 1,223.00 TL 

7) 50.001 ile 100.000 metrekare arasında olanlardan, 1,487.00 TL 

8) 100.001 ile 200.000 metrekare arasında olanlardan, 1,704.00 TL 9) 200.001 ile 500.000 metrekare arasında olanlardan, 2,043.50 TL 10) 500.000 metrekareden büyük arazilerde, her 100.000 metrekare için 2.1.1.9 sırasında hesaplanan miktara 139,50 TL döner sermaye hizmet bedeli ilave edilecektir 139.50 TL   


Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.   


Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.   


Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir. 


 

2017 aplikasyon harcı!

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 

 Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri