11 / 12 / 2023

Acele kamulaştırma şartları nelerdir?

Acele kamulaştırma şartları nelerdir?

Acele kamulaştırma, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun “acele kamulaştırma” başlıklı 27. maddesinde düzenleniyor.Buna göre acele kamulaştırma şartları nelerdir?


Acele kamulaştırma şartları nelerdir?

Kamulaştırma, mülkiyet hakkının kamu yararı nedeni ile sınırlandırılması ve kamu yararı amacı ile özel hukuk kişilerinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının gerçek bedelinin ödenmesi koşuluyla idareye geçirilmesine yönelik kamu gücüne dayanarak, yasaya uygun olarak gerçekleştirilen idari ve adli aşamadan oluşan bir süreci ifade ediyor.


Kamulaştırma prosedürlerinin Bakanlar Kurulu Kararı ya da kanunlarda sayılan özel durumlarda hızlandırılarak yapıldığı kamulaştırma uygulamasına ise acele kamulaştırma adı veriliyor.


Kamulaştırma Kanununa göre acele kamulaştırmanın uygulanabilmesi için bazı şartlar bulunuyor.Peki acele kamulaştırma şartları nelerdir?


Acele kamulaştırmanın uygulanabilmesi için sınırlandırılacak mülkiyet hakkının ne olduğunun ortaya konulması önemli oluyor. Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararda bunun ne olduğunun sebepleriyle birlikte açıklanması gerekiyor. Keyfi uygulamalarının önüne geçebilmek adına böyle bir kararın makul ve dayanağının kamunun yararı olması; diğer bir deyişle gerçek bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik olması gerekiyor. 


Kamulaştırma Kanunun 27. maddesinde acele kamulaştırma yapılabilecek haller sınırlı olarak sayılıyor. Kamulaştırma Kanunu madde 27’de sayılan haller dışında acele kamulaştırma işlemi yapılabilmesi mümkün olmuyor. Buna göre;


1-3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına ilişkin durumlarda,


2-Aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde,


3-Özel kanunlarda öngörülen durumlarda, acele kamulaştırma yapılabiliyor.

Acele kamulaştırma nerelerde yapılır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com