19 / 06 / 2024

TEDAŞ'tan Kırıkkale’de 29 gayrimenkule acele kamulaştırma kararı!

TEDAŞ'tan Kırıkkale’de 29 gayrimenkule acele kamulaştırma kararı!

TEDAŞ Kırıkkale Çelebi'de 29 gayrimenkulü enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla acele kamulaştıracak..


 TEDAŞ Kırıkkale Çelebi'de 29 gayrimenkulü kamulaştıracak. Söz uygulamaya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kararda yer alan haritalarda adları, kamulaştırma bilgileri ve güzergahları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.


Muhtelif İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar için tıklayın