3 soruda vergi affı ve yapılandırması!


3 soruda vergi affı ve yapılandırması!

Vergi yapılandırma ve affını kapsayan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi mecliste kabul edildi.İşte 3 soruda vergi affı ve yapılandırması detayları..3 soruda vergi affı ve yapılandırması!

Vergi yapılandırma ve affını kapsayan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi mecliste kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanının onayından sonra yürürlüğe girecek.


Peki 2016 vergi affında neler var? 2016 vergi affı kimleri kapsıyor? 2016 vergi affından kimler yararlanamayacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...


1. 2016 vergi affında neler var?


-Yapılandırmada vergi, sigorta primi ve trafik cezaları, MTV, ödenmeyen su faturaları, Emlak Vergisi gibi günü geçmiş kamu alacaklarının tümüne uygulanacak. Elektrik borçları ise özel sektöre ait olduğu için yapılandırma dışı kalacak. Çalışan emeklilerin ödemesi gereken sosyal güvenlik destek primi ile cezaları da kapsama alındı.


-Borçların üzerindeki ceza ve yüksek oranlı faizler silinecek. Borcun anaparasına ÜFE oranında daha düşük faiz işletilecek.


– KDV ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine matrah artırımı, gelirini beyan etmeyenlere yeni beyanname verme hakkı getirilecek.


-İşletmelere yeni bir stok ve kasa affı gelecek.


-Borcunu yapılandıran, matrahını artıran ya da yeni beyanname verenler geriye dönük 5 yıllık vergi incelemesinden kurtulacak.


-Bu kapsamda 90 milyar liralık vergi, 72 milyar liralık SGK prim borcu yapılandırılacak.


-Yaklaşık 13 milyon vatandaş ile şirketler yapılandırmadan yararlanacak.


-Devlete olan tüm borçlar peşin ya da 18 taksitte ödenecek. Peşin ödeyenin ÜFE oranı yarı yarıya silinecek, taksitle ödeyene yüzde 1.08 ila yüzde 1.24 oranında ilave faiz getirilecek. Bir takvim yılında iki taksit ödemeyenin yapılandırma hakkı kaybolacak.


2. 2016 vergi affı kimleri kapsıyor?


Yapılan çalışmanın, vergi ve SGK primlerine yönelik olduğu ancak öğrenim kredisi gibi tüm kamu alacaklarını kapsaması bekleniyor. Yapılandırmanın çıkması durumunda 31 Aralık 2015’ten önceki tüm kamu alacaklarını kapsayacağı ifade ediliyor.


3. 2016 vergi affından kimler yararlanamayacak?


Vergi Usul Kanunu’nda Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını düzenleyen maddede (359/b) geçen “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” yararlanamayacak. Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananlar, matrah veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilecek.

Emlak vergisi yapılandırma 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comvergi affı ve yapılandırması 2016 , 2016 vergi affı kimleri kapsıyor , 2016 vergi affında neler var ,

Hemen Teslim 4 proje