11 / 12 / 2023

2 soruda taşınmaz değer artış kazancı hesaplama tarihi!

 2 soruda taşınmaz değer artış kazancı hesaplama tarihi!

Kurtuluş Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey, taşınmaz değer artış kazancı hesaplama tarihini 2 soruda tüm detaylarıyla açıkladı. İşte 2 soruda taşınmaz değer artış kazancı hesaplama tarihi...


Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri taşınmazların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilir.


Ancak, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılırsa vergilendirilmezler. Bu nedenle taşınmazın iktisap tarihinin belirlenmesi önem arz etmektedir.


Arazi vasfında satın alınan taşınmazın, daha sonra arsa vasfı kazanması ve gayrimenkulün taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile satın alınıp daha sonra tapuya tescil edilmesi hallerinde iktisap tarihine maliyenin bakışını 2 soruda ele alacağız.


1. Arazi vasfında iken satın alınan taşınmaz daha sonra belediyede ifraz ve taksim işlemine tabi tutularak arsa vasfını kazandıktan sonra satışı durumunda, değer artış kazancının 5 yıllık süre hesaplamasında iktisap tarihi olarak hangi tarih esas alınacaktır?


Bu durumda arazi olarak satın alınma tarihi dikkate alınmaz.  Belediyece ifraz işlemi sonucu “Cins

Tashihi” yapılarak taşınmazın arsa vasfını kazandığı tarihin iktisap(edinim) tarihi olarak dikkate

alınması gerekir.


2. Taşınmazın satış vaadi sözleşmesi ile satın alınıp, aradan geçen belli bir süreden sonra tapuya tescil edilirse. Söz konusu taşınmazın satışı halinde değer artış kazancında 5 yıllık sürenin hesaplamasında iktisap tarihi olarak hangi tarih esas alınır?


Taşınmazlarda iktisap Türk Medeni Kanununa göre tapuya tescille hüküm ifade eder. Dolayısıyla satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılış tarihinin değil bu satın almanın tapuya tescil tarihi iktisap tarihi olarak kabul edilir.


Değer artış kazancında tapuya tescil tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin hesaplanması gerekmektedir.


Vergi Uzmanı

Mustafa Bey

Kurtulus Partners


Yazara [email protected]  adresinden ulaşabilirsiniz.