28 / 03 / 2023

2b arazisi almak için nereye başvurulur?

2b arazisi almak için nereye başvurulur?

2b araziler orman vasfını yitirmiş olan ve ıslah edilemeyen arazilere deniyor. 2b arazisi almak için ilgili yerlere başvuru yapmak gerekiyor.Peki 2b arazisi almak için nereye başvurulur? İşte 2b arazi başvurusu..


2b arazisi almak için nereye başvurulur?

2b arazisi, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler olarak tanımlanıyor. "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. 

2b araziler Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek şehirlerde yer alıyor. 2b arazilerin çoğunluk bir kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluşuyor. 

2b arazi alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.Bunlar;Arazi kaç kere el değiştirdi, Davalık mı değil mi ve İmara uygunluk yapısı var mı? oluyor.

2b arazilerin satış işlemleri, 01/05/2010 tarihinden itibaren tespit ve takdir edilen rayiç bedeller üzerinden yapılıyor ve hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlanıyor.Peki 2b arazisi almak için nereye başvurulur? 

2b arazisi için başvurular;Defterdarlık,Mal müdürlükleri,ve Ziraat Bankası şubeleri ve internet üzerinden "2B ve tarım arazileri" tahsilat hesabına yapılabiliyor.

2b arazisi satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.  

2b arazileri satışı nasıl olacak?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com