03 / 03 / 2024

2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl olacak?

 2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl olacak?

Konut kredisi kullanılan tüketiciler, ne için ödediklerini bilmedikleri dosya masraflarının iadesini isteyebiliyor. Peki, 2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl olacak?


Konut kredisi kullanılan tüketiciler, ne için ödediklerini bilmedikleri dosya masraflarının iadesini isteyebiliyor. Dosya masrafının iadesi için öncelikle, bankaya bir dilekçe ile başvuruda bulunuyor. Bu dilekçe ile, kullanılan tüm kredilerin sözleşmelerini, ödeme planı ve ödeme dekontlarını, kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesi mail veya adrese posta yoluyla verilmesi isteniyor.


Kullanılan kredilere ilişkin olarak on yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile derhal iadesini, aksi taktirde alacağın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankadan tahsil etmek üzere yasal yollara başvurulacağı bildiriliyor.


Yapılan bu isteme bankanın olumsuz olarak dönmesi durumunda, tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine müracaat ediliyor.

 

Konut kredisi dosya masrafı iadesi için hangi kuruma başvurulması gerektiği kesilen masrafın miktarına göre belirleniyor. Bu bedeller her sene yeniden belirleniyor. Peki, 2019'da konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl yapılacak? 


6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ gereğince 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:


a) 5 bin 650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,


b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,


c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,


ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5 bin 650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.