03 / 03 / 2024

2018 değer artış kazancı vergisi beyanname dönemi başladı!

 2018 değer artış kazancı vergisi beyanname dönemi başladı!

Değer artış kazancı vergisi, gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. 2018yılı değer artış kazancı beyanname dönemi bugün başladı..


 


Değer artış kazancı vergisi, gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde ödeniyor. Bu vergiyi taşınmazını edinim tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkaran kimseler ödüyor.


Ayrıca değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği dolayısı ile vergi ödenip ödenmeyeceği elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlı oluyor.


İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname verilmesi gerekiyor. 2018 yılı değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12 bin TL olarak belirlendi. 


Vergi mükelleflerinin vergi ödemelerinden önce beyanname vermeleri gerekiyor. Beyannameler elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının 1 inci gününden 26 ıncı günü akşamına kadar veriliyor. 


Beyanname dönemi bugün itibari ile başladı.Değer artış kazancı beyannamesi internet üzerinden ya da vergi dairesinden verilebiliyor.

 

Değer artış kazancı vergisi ödemeleri ise senede iki eşit taksitte yapılıyor. Verginin ilk taksiti 1-31 Mart tarihleri arasında, ikinci taksiti ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödeniyor.Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com