Antalya Tekel arazisi 7 milyon 964 bin 943 dolara satıldı!

Antalya Tekel arazisi 7 milyon 964 bin 943 dolara satıldı!

Özelleştirme kapsamındaki Muratpaşa Yüksekalan Mahallesi'ndeki eski Tekel arazisine Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 7 milyon 964 bin 943 dolara satıldı...


Özelleştirme kapsamındaki Muratpaşa Yüksekalan Mahallesi'ndeki eski Tekel arazisine Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 7 milyon 964 bin 943 dolara satıldı. Arazinin satış sözleşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda onay aşamasında Satış devir sözleşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nihai pazarlık görüşmelerinde, Muratpaşa Yüksekalan Mahallesi 12669 ada, 5 nolu parseldeki 4 bin 900 metrekare yüzölçümlü ticaret alanı imarlı gayrimenkule en yüksek teklif, 7 milyon 964 bin 943 dolar (16 milyon 540 bin lira) ile Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. 

Şti. tarafından verildi. Araziye Irmakyol İnşaat Asfalt Taahhüt Ticaret Ltd. Şti de teklif de bulunmuştu. 12 Mayıs 2014 tarihinde ihalesi ÖİB'de onaylanan arazinin satış devir sözleşmesi onay aşamasında. 

Plan devri Arazi Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından 2 defa satışa sunulmuş ancak alıcı çıkmamıştı. Muratpaşa Belediyesi kayıtlarına göre 25 Haziran 2012 tarih ve 2012/91 sayılı karar ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığı tarafından onaylanan imar planına askı sürecinde itiraz edildiği, 3194 sayılı imar kanunun Ek 3. Maddesine göre Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe giren imar planlarında, İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle değiştiremezler hususuna yer verildi. 

Ticaret alanı Mevcut imarlı alanlar, mevcut planla getirilmiş yakın çevredeki kullanım kararları, yapılmış imar uygulamaları, komşu parseller, çevredeki yapılaşmalar, mülkiyet durumu vb. etkenler göz önünde bulundurularak, bölgenin konumu, ihtiyaçları ve ulaşım durumu değerlendirilerek, hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile 12669 ada 5 nolu parselin Ticaret Alanı olarak planlanması öngörülmüştür. Ticaret alanında; büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetim tesisleri, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir. 

Ticaret alanında E=2.00, hmax= 23.50 m. olacaktır. 

Ticaret alanında bodrum katlar otopark olarak kullanılabileceği, otopark alanlarının toplam inşaat alanına dahil olmayacağı belirtildi. 

Özelleştirme kararı Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin satmakta kararlı olduğu arazinin daha önce benzin istasyonu olacağı iddiaları ortaya atılmış daha sonra da mahalle sakinlerinin de isteği ile terk edilmiş vaziyette bulunan Eski Tekel binasının yerine Muratpaşa Kaymakamlığı hizmet binası yapılması istenmişti. Alanda kentin göbeğinde ve Mark Antalya Alışveriş Merkezine 200 metre uzaklıkta olması nedeniyle Alışveriş Merkezi yapılması ihtimali olduğu ileri sürülmüş Etiler Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk'ü protestolarına neden olmuştu. Söz konusu 12669 ada 5 parsel 4 bin900 metrekare alana sahip olup "bahçeli iki kargir ev" vasıflıdır. 

Parsel üzerinde yaklaşık 1.400 metrekare oturumlu 3 katlı toplam yaklaşık 4 bin 200 metrekare alanlı betonarme bina mevcuttur. Yapıların tamamı boş ve atıl durumdadır. Parsel etrafı beton duvar üzeri demir korkuluk ile çevrilidir. Herhangi bir peyzaj düzenlemesi bulunmamaktadır. Antalya İleri Gazetesi